U kunt ons dag en nacht bereiken voor melding van overlijden op telefoonnummer 0492 319533

Privacy verklaring

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ‘t Laar

 

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor de naleving van de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen u op de hoogte stellen van ons privacy beleid en u wijzen op uw rechten.

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar, gevestigd te Beek en Donk en Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens 

Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

www.degroofuitvaart.nlinfo@degroofuitvaart.nl

www.crematoriumtlaar.nl; info@crematoriumtlaar.nl 

KvK-nummer: 17160194

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·     Voor- en achternaam

·     Geslacht

·     Geboortedatum, geboorteplaats

·     Adresgegevens

·     Telefoonnummer

·     E-mailadres

·     Bankrekeningnummer

·     Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst

·     Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

·     Gegevens over uw activiteiten op onze website

·     Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Groof uitvaartverzorging en creamtorium ’t Laar verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

·     BSN-nummer

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·     Het uitvoeren van de dienstverlening

·     Het verstrekken van een aanbod

·     Het afhandelen van uw betaling

·     Klantenbeheer

·     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar kunnen uw gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming 

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Groof uitvaartverzorging of crematorium ‘t Laar) tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

 Na het uitvoeren van de dienstverlening houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is.

 Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

 Delen van persoonsgegevens met derden  

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Groof uitvaartverzorging en crematorium ‘t Laar blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken  

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Groof uitvaartverzorging en Crematorium ‘t Laar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degroofuitvaart.nl of info@crematoriumtlaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De Groof uitvaartverzorging en crematorium ’t Laar behouden zich het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

 

Beek en Donk, mei 2018

Download ons wensenboekje of maak een afspraak om uw wensen vast laten leggen

wensenboekje downloadencontact